24 tuổi. mọi thứ đều ok. chưa biết nhóm máu. cần bán gấp