tôi rất cần 1 người ở tuổi 20 - 27t, nam giới, người miền nam. LH trược tiếp tôi sẽ nói rõ. ko tiện nói ỏ đây.
yahoo ngannguyen5894