mình ở hà nội,nam 32 tuoi Sức khỏe binh thường, nhom máu o+ cần bán 1 quả thận ai có nhu cầu liên hệ YM: [email protected] hoăc sdt 0985903484.