ko có gia đình theo kí tên... chỉ có giấy tờ xác nhận của địa phương
đã làm xét nghiệm máu.. gan A.B.C ..nước tiểu và siêu âm thận
lh 01289146911