nam sinh năm 91 nhóm máu ab cao 1m7 nặng 52kg cần bán thận nhóm máu ab ( không có người ký giấy)