Tôi 28t. đang cần tiền gấp nên bán thận của mình nhóm máu ab. ai cần xin liên hệ 0915578722