Tôi bị cao huyết áp 10 năm nay, đang sử dụng thuốc Amlor 5mg để hạ huyết áp. Khi sử dụng có ổn định nhưng việc sử dụng thuốc tây lâu dài là không tốt. Tôi tìm hiểu được biết Nattospes có tác dụng ổn định huyết áp và đã được nghiên cứu tương đương với aspirin, tôi có thể dùng để thay thế thuốc huyết áp được không?