Nghiên cứu về tuổi trung niên và tuổi già của các nhà khoa học Thụy Điển tại ĐH Uppsala và ĐH Malmo mới được công bố trên tạp chí Neurobiology of Aging nêu khả năng công việc làm theo ca có thể khiến chức năng nhận thức của họ kém linh hoạt. Tuy nhiên, một thời gian khá lâu sau đó, tác động tiêu cực này không còn nữa.


Nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên 7.000 người cả nam và nữ từ 45-75 tuổi, yêu cầu họ làm bài tập trắc nghiệm để đánh giá chức năng nhận thức thực hiện của não. Chức năng nhận thức thực hiện là loạt kỹ năng về trí tuệ, giúp chúng ta tồn tại trong cuộc sống hằng ngày và đáp ứng những thay đổi ở môi trường sống. Thí dụ, chúng ta sử dụng kỹ năng đó để sắp xếp kế hoạch, lý luận hoặc tập trung vào việc nào đó. Đây là chức năng quan trọng suy thoái dần theo tuổi già.

Sau khi tính toán những yếu tố có thể tác động đến kết quả như độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian ngủ, nhóm nghiên cứu nhận thấy người làm việc theo ca có thành tích làm trắc nghiệm kém hơn đáng kể so với người không làm theo ca. Tuy nhiên, sự khác biệt về thành tích này không còn được nhận thấy rõ khi nhóm người làm việc theo ca không tiếp tục dạng công việc đó sau 5 năm hoặc hơn.

Theo nld.com.vn