Số chi tiết bạn có thể lưu lại trong đầu sau 6 giây xem bức ảnh động cho thấy trí nhớ của bạn tốt đến mức nào.

Bạn hãy nhìn bức ảnh động do BrightSide đưa ra, cố nhớ nhiều chi tiết nhất có thể rồi kéo xuống trả lời phần câu hỏi để chọn đúng hay sai. Sau đó bạn đối chiếu kết quả đã chọn với đáp án. Lưu ý, chỉ xem ảnh một lần và không đọc trước câu hỏi.
Câu 1: Tên con phố được ghi trên biển là gì?

A. WEST st.

B. WALL st.

Đáp án

Câu 2: Nút nào của thang máy đang sáng?

A. Nút lên.

B. Nút xuống.

Đáp án

Câu 3: Trên đĩa có gì?

A. Hạt đậu.

B. Quả dâu.

Đáp án

Câu 4: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 4 giờ

B. 5 giờ

Đáp án

Câu 5: Đèn giao thông nào đang sáng?

A. Đèn đỏ

B. Đèn xanh

C. Đèn vàng

Đáp án

Câu 6: Số ghi trên xe buýt là số nào?

A. 15

B. 115

Đáp án

Câu 7: Số ghi trên cửa nhà là số nào?

A. 146

B. 149

Đáp án

Theo vnexpress.net