Khắc Dấu bệnh viện, bác sĩ ,nhà thuốc là gì ?
Chắc chắn một điều là những anh chị đang tham khảo bài viết này sẽ là y bác sĩ hoặc là khách hàng hoặc đối tác của các bác sĩ, y sĩ…
Đang cần khắc dấu tên, dấu chức vụ hoặc dấu chữ ký cho Bác sĩ, Y tá hay vị trí nào đó trong các bện viện.
Vậy nên, việc trả lời câu hỏi dấu bệnh viện là gì chắc chắn anh chị cũng đã nẵm rõ rồi.
Dấu chức danh bệnh viện là con dấu thể hiện tên và chức vụ, học hàm của y bác sỹ đó.
Tại sao phải dùng dấu bệnh viện?
Việc sử dụng con dấu chức danh rất thuận tiện trong công việc thế nào thì ắt hẳn ai cũng nắm rõ rồi, nhất là trong công việc của các y bác sĩ.
Trong khi khám bệnh và kê đơn, bộn về công việc, vô cùng bẩn rộn, đóng dấu là phương pháp tối ưu nhất để các bác sĩ rãnh tay làm các công việc khác