có thể do lúc đó áp lực máu lên não nhanh hơn gây đâu bạn ạ