Em năm nay mới 22 tuổi thôi. Nhưng em mắc chứng hay quên. Dạo gần đây em thấy còn trầm trọng hơn những năm trước nhiều. Đối với việc học và công việc của em khó khăn nhiều là vì nó.
Xin cho em lời khuyên về điều này
Xin cám ơn mọi người