bệnh vôi hóa nhân bèo não thì có thuốc gì tốt ko ah? cả thuốc nam và thuốc tây. uống vitamin D được ko ah? em cám ơn rất nhiếu