Chào các anh các chị.Năm nay em 21T hiện là sinh viên.Em bị đau nửa đầu và tai bên trái.Ngày đầu tiên là bị đau đầu sau vài ngày hôm sau thì em bị đau tai.Các triệu chứng thường lúc đau lúc không rất ảnh hưởng đến việc học tập.Hiện giờ thì em lại bị thêm ù tai.