tôi bi đau nửa bên trái đi bệnh viện xét nghiệm thì bị đau dạ dầy nhưng một thời gian sau bị đau nửa đầu nữa có phải do dạ dày hay do bệnh khác,