như tiêu đề ở trên sau khi đi khám ở bv đại học y dược bác sĩ chẩn đoán em bị panic attack vậy cho em hỏi bệnh này có thể chữa khỏi không?