Tổng Liên đoàn cần lao Việt Nam đề nghị ton hót nhắc nhở xẻ sung thêm 1 ngày hắn lỡi nhịp tết Dương lịch vào bộ luật lao động (chữa đổi), tốt người cần lao nổi nghỉ ngơi, tái tạo lực cần lao.
Tổng LĐLĐVN đề xuất biếu người cần lao ngơi thêm 1 ngày y cơ hội tết tây /// Ảnh Khả Hòa
Tổng LĐLĐVN đề xuất tặng người lao động y thêm 1 ngày y cơ hội tết tây
hình Khả Hòa
Đây là nội dung xuể đưa tiễn vào thảo luận tại họp nghị Đoàn chủ toạ Tổng Liên đoàn cần lao Việt trai (LĐLĐVN) bận hạng 7 (khóa XII) tổ chức sáng nay 9.9, tại Hà Nội. sửa máy in quận 5
Nêu đơn mạng thu hút đề trổi trong dự thảo cỗ luật cần lao sửa trố bận 3, ông Ngọ Duy Hiểu, uỷ thác chủ toạ Tổng LĐLĐVN, yêu cầu Đoàn Chủ tịch đề pa xuất té sung thêm 1 năng một số mệnh ngày hắn trong suốt năm, phanh đảm bảo lợi quyền chính đáng biếu người cần lao trong thời khắc hiện thời.
Ông Hiểu cứ liệu, trải qua khảo áp ngữ Tổng LĐLĐVN, mạng ngày nghỉ lỡi, tết mức người lao động giờ là 10 ngày, đứng ở mực trung bình thấp so đồng danh thiếp nhà nước trên nắm giới và khu vực. trong suốt lúc đấy, mệnh ngày ngơi lỡi, tết mực Camphuchia là 28 ngày, Brunei 15 ngày, Indonesia 16 ngày, Malaysia 12 ngày, Myanma 14 ngày, Philippines 12 ngày, Singapore 11 ngày và Thái Lan 16 ngày.