Cần thận ko uốn ván đấy. Nên sát khuẩn uống hay tiêm phòng chống viêm nhiễm