Dạ con chào bác sĩ
Dạ cho con hỏi là con có nguy cơ là quan hệ tình dục với gmd có mang bao, nhưng OS thì không có bao ạ. Do hôm đó con sĩn quá, và con đã xét nghiệm sau 12 tuần âm tính, nhưng trong thờ gian đó con đã uống thuốc viêm mũi betamethasone base ức chế miễn dịch và không sinh mạnh, dạ cho con hỏi là uống thuốc vậy có ảnh hưởng đến xét nghiệm hay không ạ. Kết quả 12 tuần của con vậy là an toàn chưa ạ, có cần đi xét nghiệm nữa không ạ ( con xét nghiệm bằng pp ag/ab miễn dịch tiếng động)
Con cảm ơn.