mình bị cận và loạn, mình nghe nói kính áp tròng không có độ loạn đúng k các bạn ? Vậy nếu mình đeo độ cận k thì có sao k? Do mình k có điều kiện để đến các bệnh viện mắt lớn để khám và mua, mình đến cách cửa hiệu bán mắt kính bình thường đo thì có an toàn k các bạn ?Mong các bạn giải đáp giúp mình. Cám ơn!