Phẫu thuật Lasik tại sao nhiều người sau thường hay bị khô mắt? Nguyên nhân và cách khắc phục?

Khô mắt là một biến chứng thường gặp nhất sau Phẫu thuật Lasik. Khô mắt nhiều sau phẫu thuật và sau đó giảm dần (1 tuần 66,4%, 1 tháng 55,7%, 3 tháng 27,1% và 6 tháng 14,3%) nên nhỏ nước mắt nhân tạo thường xuyên phẫu thuật ít nhất từ 3 đến 6 tháng, cũng có những trường hợp cá biệt kéo dài dai dẳng cả một vài năm.


Nguyên nhân khô mắt chủ yếu là giảm cảm giác giác mạc do cắt đứt các sợi thần kinh bằng microkeratome và cắt bỏ các sợi thần kinh ở nhu mô giác mạc bị phá hủy bằng laser, làm giảm đường dẫn truyền thần kinh hướng tâm đến thân não, vì vậy sẽ làm giảm tín hiệu ly tâm từ thân não đến tuyến lệ để tiết nước mắt. Ngoài ra còn do những nguyên nhân khác: áp lực cao của vòng hút (suction ring) có thể làm tổn thương tế bào đài kết mạc làm ảnh hưởng đến lớp mucin của phim nước mắt. Độ cong giác mạc thay đổi đáng kể sau Phẫu thuật Lasik làm thay đổi bề mặt nhãn cầu nên làm ảnh hưởng tới mối tương tác qua lại giữa bề mặt nhãn cầu và mi mắt và độ khúc xạ càng cao thì độ dày nhu mô giác mạc mất đi càng nhiều.


Phau thuat Lasik mắt bị loạn có được không?


Phau thuat lasik là phương pháp chữa tật khúc xạ tiên tiến và phổ biến nhất hiện nay. Lasik có thể chữa được cận thị, loạn thị, viễn thị từ độ cận cao đến thấp (đối với người trên 18 tuổi và độ cận ổn định từ 6 tháng trở lên) và đặc biệt có độ dày giác mạc đủ điều kiện để Phẫu thuật Lasik. Do vậy, để biết mắt vừa cận vừa loạn có phau thuat được lasik hay không và phẫu thuật có hết độ cận và độ loạn hay không, bệnh nhân cần phải trải qua quá trình khám tiền phẫu.


Tại sao nhiều người sau phẫu thuật Lasik thường hay bị khô mắt? Nguyên nhân và cách khắc phục?


Khô mắt là một biến chứng thường gặp nhất sau Phẫu thuật Lasik. Khô mắt nhiều sau phẫu thuật và sau đó giảm dần (1 tuần 66,4%, 1 tháng 55,7%, 3 tháng 27,1% và 6 tháng 14,3%) nên nhỏ nước mắt nhân tạo thường xuyên phẫu thuật ít nhất từ 3 đến 6 tháng, cũng có những trường hợp cá biệt kéo dài dai dẳng cả một vài năm.


Nguyên nhân khô mắt chủ yếu là giảm cảm giác giác mạc do cắt đứt các sợi thần kinh bằng microkeratome và cắt bỏ các sợi thần kinh ở nhu mô giác mạc bị phá hủy bằng laser, làm giảm đường dẫn truyền thần kinh hướng tâm đến thân não, vì vậy sẽ làm giảm tín hiệu ly tâm từ thân não đến tuyến lệ để tiết nước mắt. Ngoài ra còn do những nguyên nhân khác: áp lực cao của vòng hút (suction ring) có thể làm tổn thương tế bào đài kết mạc làm ảnh hưởng đến lớp mucin của phim nước mắt. Độ cong giác mạc thay đổi đáng kể sau phẫu thuật Lasik làm thay đổi bề mặt nhãn cầu nên làm ảnh hưởng tới mối tương tác qua lại giữa bề mặt nhãn cầu và mi mắt và độ khúc xạ càng cao thì độ dày nhu mô giác mạc mất đi càng nhiều.


Phẫu thuật Lasik Mắt bị loạn có được không?


Phẫu thuật lasik là phương pháp chữa tật khúc xạ tiên tiến và phổ biến nhất hiện nay. Lasik có thể chữa được cận thị, loạn thị, viễn thị từ độ cận cao đến thấp (đối với người trên 18 tuổi và độ cận ổn định từ 6 tháng trở lên) và đặc biệt có độ dày giác mạc đủ điều kiện để phẫu thuật Lasik. Do vậy, để biết mắt vừa cận vừa loạn có phẫu thuật được lasik hay không và phẫu thuật có hết độ cận và độ loạn hay không, bệnh nhân cần phải trải qua quá trình khám tiền phẫu.