Có bạn nào mổ mắt cận thị ở bệnh viện mắt mà mổ Bác Sĩ Nghĩa ko , cho mình hỏi chút nhé!