Mắt và tật khúc xạ


Giải phẫu học nhãn cầu

Mắt là cơ quan giúp ta thu nhận cảm giác ánh sáng, giúp ta nhận biết sự vật của thế giới xung quanh nhiều hơn bất cứ giác quan nào khác.

Bình thường mắt có thể nhìn gần cũng như nhìn xa rõ nhờ chức năng điều tiết.

Cấu trúc giải phẫu của mắt như trong hình bao gồm: phần trong suốt ở trước nhất gọi là giác mạc (cornea). Mống mắt (iris) và đồng tử (pupil) ở ngay sau giác mạc. Thủy tinh thể (lens) nằm sau đồng tử và mống mắt. Võng mạc (retina) là lớp sau cùng. Ánh sáng đi từ ngoài vào qua giác mạc trong suốt. Đây là phần có công suất khúc xạ lớn nhất, chiếm 2/3 công suất khúc xạ của toàn bộ nhãn cầu. Sau đó ánh sáng đi đến thủy tinh thể. Nhờ có chức năng điều tiết của thủy tinh thể mà ánh sáng từ xa hoặc gần có thể hội tụ dược trên võng mạc, giúp ta nhìn rõ. Võng mạc là lớp thần kinh cảm thụ ở trong cùng, từ đó truyền xung thần kinh lên võ não tạo ra cảm nhận về sự vật.

Mắt bình thường

Bình thường tia sáng hội tụ khi đi qua giác mạc, thủy tinh thể để rơi đúng vào mặt phẳng võng mạc, chuyển thông tin lên não và cho hình ảnh rõ nét.

Mắt cận thị

Bình thường tia sáng hội tụ khi đi qua giác mạc, thủy tinh thể để rơi đúng vào mặt phẳng võng mạc, chuyển thông tin lên não và cho hình ảnh rõ nét.

Mắt cận thị, vì sức hội tụ quá mạnh hoặc là nhãn cầu quá dài, ánh sáng hội tụ trước mặt phẳng võng mạc, kết quả là hình ảnh ở xa bị mờ đi, tuy nhiên các hình ảnh ở gần thường vẫn rõ nét.

Để điều chỉnh hiện tượng này có thể dùng kính đeo, kính tiếp xúc để đưa hình ảnh hội tụ về mặt phẳng võng mạc. Ngoài ra còn có thể dùng Excimer laser để làm phẳng hơn độ cong giác mạc.

Mắt viễn thị

Mắt viễn thị, vì sức hội tụ quá yếu hoặc nhãn cầu quá ngắn, ánh sáng hội tụ sau mặt phẳng võng mạc, kết quả là hình ảnh ở gần và thường là cả hình ảnh ở xa bị mờ đi.

Để điều chỉnh hiện tượng này có thể dùng kính đeo, kính tiếp xúc để đưa hình ảnh hội tụ về mặt phẳng võng mạc. Ngoài ra còn có thể dùng Excimer laser để làm tăng hơn độ cong giác mạc.

Mắt loạn thị

Trên mắt loạn thị, giác mạc không đều ở các phía. Nhãn cầu không giống như trái banh tròn mà lúc này giống như trái banh bầu dục, chổ này có độ cong lớn hơn chỗ kia. Loạn thị có thể đơn thuần một mình nó hay phối hợp với cận thị hoặc viễn thị.

Người loạn thị nói chung nhìn mọi vật bị mờ và biến dạng. Hiện tượng này có thể điều chỉnh dùng kính đeo, đôi khi bằng kính tiếp xúc nhưng ít khi thành công. Có thể điều trị bằng Excimer laser, mục đích để tạo hình lại giác mạc.