Trả lời đúng 8 câu hỏi dưới đây trong một phút chứng tỏ thị giác cùng khả năng phân tích, tập trung của bạn xuất sắc.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay phải xác định kích thước vật thể và ước lượng khoảng cách đến chúng bằng mắt. Bài trắc nghiệm của PlayBuzz giúp kiểm tra độ tinh mắt của bạn. Với mỗi tấm hình, bạn hãy tìm màu của ô tròn nằm chính giữa rồi đối chiếu với đáp án theo bạn là đúng để kiểm tra, sang câu hỏi mới rồi xem kết quả ở cuối. Chú ý không đếm số ô tròn và làm càng nhanh càng tốt.

Ảnh 1:
Theo vnexpress.net