Ưu đãi đặc biệt “Mắt sáng đón hè 2013″ cho tất cả các em tham gia khóa điều trị nhược thị tại Bệnh viện mắt Quốc tế Việt – Nga:

1. Tặng 25% cho 05 em đăng ký tham gia khóa điều trị tại bệnh viện sớm nhất.

2. Tặng 250.000 VNĐ cho tất cả các em tiếp theo đăng ký tham gia khóa điều trị nhược thị tại bệnh viện.

Chương trình áp dụng từ ngày 6/4/2013 đền 15/5/2013.

Chú ý: – Chương trình chỉ áp dụng cho các em đang ký trực tuyến qua website của bệnh viện

– Đăng ký lịch điều trị nhược thị tại đây

- Xem hướng dẫn đăng ký khóa điều trị nhược thị tại đây

Chi tiết chương trình xem tại http://matvietnga.com/2013/04/06/uu-...g-don-he-2013/