Khó đọc không chỉ là dấu hiệu của tuổi già, mà còn có thể chỉ ra bạn có thể gặp vấn đề với bệnh glôcôm.


Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học John Hopkins đã liên hệ sự giảm tốc độ đọc chữ với bệnh glôcôm, bệnh lý có thể gây mù. Kết quả cho thấy 16% người tham gia không bị glôcôm có bị vấn đề khó đọc. Cụ thể đọc chậm hơn 90 từ trong 1 phút, trong khi 21,1% bị glôcôm 1 bên mắt bị khó đọc, và 28,4% người bị glôcôm cả hai mắt bị chứng khó đọc. Người bị glôcôm cả hai mắt đọc chậm hơn trung bình 29 từ trong 1 phút và khó khăn khi đọc gấp đôi người không bị.

Khi bệnh glôcôm toàn phát nó gây ảnh hưởng thị lực trung tâm khiến người bệnh khó có thể đọc được bình thường. Triệu chứng khó đọc thường không xuất hiện sớm trong bệnh glôcôm mà khi bệnh đã biểu hiện đầy đủ. Nếu điều trị tốt bệnh glôcôm sẽ không gây ra tình trạng khó đọc trên.

Theo Journal of the American Medical Association, 1/2009