Nam 23 tuổi . sức khỏe bình thường . Mắt tốt cả 2 bên ( có thể nói là tinh hơn mắt thường 1 chút ).
Vì điều kiện khó khăn cần hiến 1 bên mắt .
Ai cần thì liên hệ 0166 8585 883 hoặc 01272208 345.