90% người dùng máy tính thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hội chứng thị lực máy tính. Hãy thường xuyên chớp mắt, khoảng 20 phút lại cho mắt nghỉ bằng cách nhìn đi nơi khác...


Theo vnexpress.net