Cháu năm nay 20 tuổi, xin hỏi cháu bị đỏ mắt khi ngủ dậy vào buổi trưa nhưng không ngứa thì mắt cháu có bị đau mắt đỏ không ạ. Buổi sáng cháu ngủ dậy mắt cháu cũng không.
cách đây 1 tháng cháu đã bị đau mắt đỏ một lần và tiê mất khoảng 6 mũi và uống thuốc mới khỏi.
Cháu xin cám ơn.