Cung cấp thầy cô dạy kèm tiếng hoa tận nhà Tp.Tp HCM có nhóm Giáo viên nam nữ Trung ngữ gồm các dạy kèm uy tín đến từ những trường Đ.Học Khoa ngoại ngữ đại học trong nước – Đ.Học Ngoại Thương – ĐH Khoa học xã hội & nhân văn... có chất lượng chuyên môn sâu & hiệu quả xuất sắc Văn phòng Chúng tôi đảm bảo hiệu quả Giáo viên giảng dạy tư gia đến những học viên – SV – người đang đi công tác.
Giáo viên nam nữ dạy kèm tiếng Trung cho học trò hiện công tác trong ngành có dùng tiếng Phổ thông khi làm việc hiện có đối tác và khách hàng.Người dạy kèm tiếng quảng cho học trò cần du lịch.
giáo viên giáo hướng dẫn T.Việt cho người hoa hiện công tác ở VN cần học Việt ngữ.
Về kinh nghiệm giảng dạy: gia sư dạy Trung ngữ bảo đảm tác phong SP chuyên nghiệp nhất.
cam kết đảm bảo chuyên môn học: dạy kèm kèm tiếng hoa hiện là kiến thức về Hán ngữ chính xác về văn phạm và phiên âm.
Về thái độ làm việc: Giáo viên nam nữ giảng dạy tiếng trung trong khi làm việc bảo đảm thái độ nhiệt tình.

dạy kèm tiếng trung