Cần giáo viên dạy organ tại nhà dạy kèm organ
Giáo viên âm nhạc dạy tại gia, gia sư hướng dẫn đàn organ tại gia, gia sư đàn organ tư gia
thầy cô âm nhạc hướng dẫn tại nhà, dạy kèm giảng dạy đàn organ tại nhà, dạy kèm đàn organ tư gia
A - Chương trình hướng dẫn Organ (từ sơ cấp đến bồi dưỡng)
1- Nhạc lý căn bản
2- Hòa âm - Ký âm
3- Xướng âm
4 - Kỹ thuật xử lý tác phẩm

Câu hỏi: bạn hiện cần tìm thầy cô nhận dạy kèm đàn Organ tại nhà hay gia sư dạy đàn Organ tại nhà?
Trả lời: ở Star Music Hà Đông công ty chúng tôi chuyên
- Nhận dạy kèm đàn Organ tận nhà từ cơ bản đến nâng cao cho tất cả lứa tuổi.
- Nhận dạy đàn Organ và thanh nhạc cho trẻ em & người lớn.
- Nhận dạy thanh nhạc từ cơ bản đến bồi dưỡng.
- Nhận giảng dạy đệm đàn nhà thờ & đệm đàn hát
Cần giáo viên dạy đàn organ classic day kem organ.