Điều trị và theo dõi Xuất huyết tiêu hóa dưới nặng:
1. Hồi sức: trong 1 - 2 giờ
Truyền dung dịch điện giải, nâng và giữ HA bt, chuẩn bị máu.
Truyền máu, nếu Hct < 25%
2. Nội soi trực tràng, đại tràng trong vòng 2 giờ đầu sau nhập viện:
a. Thấy tổn thương: nội soi can thiệp, theo dõi trong vòng 6 giờ:
Hiệu quả: mổ trì hõan khi có chỉ định.
Không hiệu quả: hội chẩn tham vấn, xử trí tùy nghi.
b. Không thấy tổn thương: hồi sức tiếp:
Hiệu quả: chuyển khoa, tìm nguyên nhân bằng các phương tiện khác để điều trị trừ căn.
Không hioệu quả: Hội chẩn tham vấn, xử trí tùy nghi.