Xin chào các bs, mình trước đây học ngoại ngữ( ĐH Hà Nội), ra trường cũng được mấy năm và hiện tại đang làm về mảng y tế, cũng thường xuyên đi dịch về mảng này. Thấy hiện tại đa số nhu cầu của các bác sĩ là học giao tiếp cơ bản phụ thêm phần Anh ngữ y khoa, mình muốn mở một lớp dạy( free nhé) nhưng chưa có địa điểm. Nói là dạy nhưng thực ra nó sẽ giống như mình phụ giúp và chỉnh sửa giúp mn để mọi người có thể cùng nhau tiến bộ( cả anh văn đời sống và y khoa). Nghỉ dạy cũng một thời gian nên thấy nhớ nghề, ngứa chân tay quá. ) Mình chuyên hơn về mảng ngoại khoa nhưng những phần khác cũng tương đối. Có BS nào trong forum có hứng thú thì cmt nhé.