Mình đang tổng hợp danh sách các bác sĩ uy tín đồng thời hỗ trợ việc quan tâm sức khỏe thường xuyên tới từng cá nhân.
Bạn nào quan tâm gửi email đến [email protected] mình sẽ gửi lại danh sách và sẽ tiếp tục cung cấp khi có những cập nhật về danh sách này.

Hoặc bạn nào có một số thì cung cấp gửi mail đến [email protected]

Cùng chung tay nhé.