Ước mơ là gì nhỉ? Và nếu có một điều ước thì bạn sẽ ước gì nào?


Ước gì thời gian sẽ quay trở lại nhỉ! Nếu như vậy thì tôi sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ lúc tôi sắp thất bại hoặc nơi tôi sắp vấp ngã... để có thể có thể có những quyết định đúng đắn hơn, mà như thế thì chắc chắn là thành công sẽ lớn hơn.

Ước gì thời gian quay trở lại để tôi có thể không phạm những sai lầm
ngớ ngẩn mà phút nông nổi tôi đã làm. Nhất là những lần tôi làm buồn
lòng những người thương yêu tôi cũng như tôi yêu thương.

Ước gì thời gian quay trở lại để tôi có thể lại được sống trong những
ngày còn là những trẻ thơ vui đùa thoải mái, những ngày vô tư trong
sáng ấy...

Ước gì thời gian quay trở lại để tôi có thể lấy lại những gì mình đã vô tình quên đi, chúng đang dần dần mất đi theo thời gian.

Ước gì thời gian sẽ quay trở lại để tôi có thể cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi mà lúc ấy tôi lại quên nói lời cảm ơn.

Ước gì thời gian nếu không quay trở lại thì hãy trôi đi thật chậm để
tôi có thể cảm nhận hết được mọi mặt của cuộc sống, để tôi có nhiều
thời gian hơn để làm việc, để tôi hiểu rõ hơn về bạn, để tôi có đủ thời
gian suy nghĩ cho việc mình làm sắp tới.

Ước gì...

Nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi và nó càng trôi nhanh với những người
không biết quý trọng thời gian, bởi thế nếu biết quý trọng thời gian
thì từ ngay bây giờ bạn và tôi hãy cố gắng hơn nữa để không bao giờ
phải hối tiếc vì bất cứ điều gì nữa.

Theo NTS
Bacsi.com