TUỔI MƯỜI LĂM NGOẠI THÀNH
- Trần Ánh Quyên -

Nhớ thương nhất những cánh đồng
Chiều về những cánh mây hồng nhẹ bay
Mùa hè nắng ủ đầy vai
Nhanh tay giúp mẹ ươm đầy lúa xanh
Gương soi là những dòng kênh
Cài lên mái tóc là nhành hoa con
Ước mơ ngày cũng lớn hơn
Miên man như ánh trăng rằm đêm thu
Ngọt ngào lời hát mẹ ru
Câu dân ca thuở mẹ ru năm nào
Cũng làm cánh én liệng chao
Mùa xuân vội nở dạt dào trong tâm
Ngoại thành với tuổi mười lăm
Bộn bề bao chuyện với trăm ngàn điều
Vẫn đẹp một giấc mơ yêu
Có con cò nhỏ sớm chiều vẫn bay
Ngoại thành bát ngát hương cây
Tuổi mười lăm cũng chất đầy mộng mơ .