Tham khảo:
Friendships Can Depend on Who You Meet First

Bạn của bạn có phải là một trong những người đầu tiên bạn gặp trong một nhóm mới ?

Khi tôi nhớ lại những ngày học đại học, một trong những người bạn thân nhất của tôi là một anh chàng tôi gặp tại buổi giới thiệu khoá học vào những ngày đầu tiên.

Tôi tự hỏi có điều gì đặc biệt về người đầu tiên chúng ta gặp trong những môi trường xã hội mới ? Có thể chúng ta cảm thấy rất khuây khoả khi tìm thấy ai đó để nói chuyện, chúng ta có nhiều khả năng sẽ hình thành một mối liên kết lâu dài.

Mitja Back và các cộng sự đến từ trường đại học Leipzig đã tiến hành điều tra trong một nghiên cứu mới được xuất bản trong ' Khoa học tâm lý' (Back, Schmukle & Egloff, 2008). Để tìm hiểu, họ bắt những sinh viên tâm lý mới vào học phải chịu đựng một ngày đầu tiên đi học căng thẳng thần kinh.

Tại buổi giới thiệu, mỗi sinh viên được yêu cầu ngồi vào một ghế ngẫu nhiên. Sau đó mỗi sinh sinh viên phải đi lên phía trước và giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Ngay sau đó, những người khác phải đánh giá về người đó trên 2 bậc: họ thích người đó nhiều như thế nào và liệu họ có muốn biết về người đó nhiều hơn không.

Các kết quả cho thấy, mọi người thích và muốn trở thành bạn bè với người ngồi bên cạnh họ ban đầu. Điều này có thể không gây ngạc nhiên: họ đã tiếp xúc nhiều hơn một chút với người ngồi cạnh họ. Hoặc họ có thể cảm thấy có một sự thu hút/ sự đồng cảm nhất định đối với người ngồi cạnh họ...

1 năm sau, những sinh viên đã ngồi cạnh nhau trên cùng một hàng ghế vào ngày đầu tiên thích nhau hơn những người không ngồi gần họ. Đối với những người ngồi cạnh nhau thì mức độ yêu thích thậm chí còn cao hơn.

Nghiên cứu này cho thấy, trong một tình huống xã hội mới, bạn gặp gỡ ai đầu tiên thực sự là quan trọng. Vì vậy, khi gặp những người mới, hãy cẩn thận với người bạn đến gần đầu tiên, hoặc với người đang đến gần bạn : bạn có thể gắn bó với họ trong một thời gian dài đấy!

Nguồn: spring.org.uk