Thượng đế sẽ ko hỏi về số quần áo bạn có trong tủ , mà sẽ hỏi bạn đã giúp cho bao nhiêu người có quần áo ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất , mà sẽ hỏi chúng có đc tạo ra từ lao động của bạn ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi mức lương cao nhất của bạn là bao nhiêu , mà sẽ hỏi bạn có làm tổn thương nhân cách của mình để đạt được nó ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm thêm bao nhiêu giờ , mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình của bạn hay ko ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã nhận đc bao nhiêu lời khuyến khích , mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác thế nào ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi nghề nghiệp của bạn là gì , mà hỏi bạn đã thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm gì để giúp cho bản thân , mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình , mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của ng khác ? ...

- thượng đế sẽ ko hỏi bạn sống cạnh những người láng giềng nào , mà sẽ hỏi bạn đối xử với những ng hàng xóm của bạn như thế nào ? ...

- Thượng đế sẽ ko hỏi về màu da của bạn mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn ...

- Và , Thượng đế sẽ ko hỏi bạn có bao nhiêu người bạn , mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là 1 người bạn ...

(Sưu tầm)