THƠ TÌNH AI VIẾT ...
-Phan Thị Thanh Nhàn_

Thơ tình ai viết cho ai
Đọc xong ta bỗng yêu người thêm lên
Khi nào tác giả xưng em
Tưởng thơ ta viết gửi riêng một người
Khi bài thơ gọi em ơi
Lòng nao nao muốn thốt lời chào thưa
Thơ yêu biết mấy cho vừa
Từ xa xưa đến bây giờ, mai sau
Vẫn như trăng mọc buổi đầu
Lửa vừa nhen ngọn đèn khêu đêm dài
Luôn bồng bột, mãi thắm tuơi
Ngàn năm vẫn nói những lời trẻ trung
Thơ ai ta đọc ấm lòng
Như soi vào tấm guơng trong gặp mình

Nhưng khi ta viết thơ tình
Ước không lẫn với bóng hình một ai
Tình yêu dẫu của muôn đời
Thơ em chỉ tặng một người là ạnh