Nghiên cứu cho thấy liệu pháp âm nhạc là phương pháp điều trị hiệu quả ở người bị rối loạn thần kinh và bệnh tim, nhưng cộng đồng khoa học chưa có giải thích rõ ràng về cơ chế tác động của âm nhạc đến cơ thể.


Nghiên cứu trên động vật mới đây đã mang lại hiểu biết rõ hơn về bí ẩn của âm nhạc và bộ não. Các nhà khoa học thuộc Trường đại học Georgetown đã sử dụng kỹ thuật ghi điện sinh lý để nghiên cứu hoạt động của tế bào thần kinh ở vùng vỏ não thính giác của khỉ, là vùng não xử lý âm thanh. Họ nhận thấy tế bào thần kinh tự điều hòa các âm thanh phức tạp trong cách phát âm của khỉ.

Theo nhóm nghiên cứu, việc hiểu biết cơ chế thần kinh của tiếp nhận âm nhạc ở động vật linh trưởng không phải sẽ giúp hiểu rõ hơn về khả năng cảm thụ âm nhạc của hệ thần kinh người và mở ra triển vọng điều trị của liệu pháp âm nhạc.

BACSI.com (Theo Society of Neuroscience)