Trên não bộ có những vùng điều khiển hoạt động của tay, chân và các phần khác của cơ thể. Người ta xem cách phân bố của những vùng này trên não như là “bản đồ cơ thể”, và có một số khác biệt có ý nghĩa giữa người thuận tay phải và người thuận tay trái.


Ví dụ, như ở người thuận tay trái, phần não chịu trách nhiệm cho tay phải và tay trái ở hai bán cầu là như nhau. Tuy nhiên đối với người thuận tay phải, vùng vỏ não liên quan đến tay phải nhiều hơn tay trái.

Các nhà tâm lý học Sally A. Linkenauger, Jonathan Z. Bakdash, và Dennis R. Proffitt ở Đại học Virginia, cùng với Jessica K. Witt ở Đại học Purdue ,Jeanine K. Stefanucci ở Đại học William and Mary muốn tìm hiểu xem liệu sự khác biệt trên có ảnh hưởng đến sự nhận biết của mỗi người về chiều dài của cánh tay hay không. Trong nghiên cứu này, các tình nguyện viên sẽ phải ước tính về độ dài cánh tay của họ và tay họ có thể với được bao xa. Ở thử nghiệm đầu, người tình nguyện sẽ giơ tay mình ra, trong khi đó nhà nghiên cứu sẽ đứng phía trước họ và điều chỉnh độ dài của thước dây đến khi nào người tình nguyện nghĩ là chiều dài của thước bằng với tay họ.Trong thử nghiệm tiếp theo, người tình nguyện sẽ ngồi ở một cái bàn có để một vật trên đó. Người tình nguyện sẽ chỉ cho nhà nghiên cứu di chuyển vật trên bàn đến vị trí mà họ nghĩ là có thể với tay tới.

Kết quả thu được đã được đăng trên tờ Psychological Science, một tờ báo của Hiệp hội khoa học tâm lý. Theo đó, có một sự khác nhau về nhận biết của người thuận tay phải và tay trái. Người thuận tay trái ước lượng hai tay họ dài bằng nhau, nhưng người thuận tay phải đã ước lượng tay phải dài hơn tay trái. Họ cũng nghĩ là bàn tay phải to hơn tay trái nhưng thực sự là hai tay bằng nhau. Ở thử nghiêm thứ hai, người thuận tay trái ước tính họ có thể với xa bằng nhau ở cả hai tay, trong khi người thuận tay phải nghĩ là họ có thể với tới xa hơn khi dùng tay phải.

Nghiên cứu này cho thấy rằng “bản đồ cơ thể” trên não chúng ta có thể ảnh hưởng đến nhận thức của bản thân về cơ thể. Ví dụ như nếu có nhiều vùng não liên quan tới tay phải chúng ta sẽ nghĩ tay phải dài hơn tay trái.


BACSI.com (Theo Medicalnewstoday)