Một điều tra mới đây cho thấy sự thô lỗ có xu hướng gia tăng lại nơi làm việc và tác động đáng kể đến hiệu suất công việc.

Năm 2011, một nửa số nhân viên tham gia vào một điều tra của GS. Christine Porath, Đại học Georgetown và Christine Pearson, Trường Quản lý Thunderbird (Hoa Kỳ) cho biết họ đã bị đối xử thô lỗ ít nhất một lần mỗi tuần – so với 1 lần mỗi quý năm 1998. Nghiên cứu mới của Porath và Pearson đã cho thấy cái giá rất rõ ràng của hành vi xấu này.

Thông qua điều tra 800 cán bộ quản lý và nhân viên thuộc 17 cơ sở sản xuất lớn, các tác giả đã tìm hiểu cách thức thể hiện phản ứng của người làm. Trong số những nhân viên bị đối xử thô lỗ: 48% không muốn cố gắng làm việc nữa, 47% muốn giảm thời gian dành cho công việc, 38% dự định giảm chất lượng công việc, 80% mất thời gian để lo lắng cho vụ việc, 63% mất thời gian làm việc để tránh kẻ có hành vi xấu, 66% cho biết năng suất làm việc của họ bị giảm, 78% cho biết cam kết của họ với tổ chức giảm sút, 12% bỏ việc do bị đối xử không ra gì, 25% thừa nhận đã trút sự thất vọng lên khách hàng.Những thử nghiệm và một số báo cáo khác giúp hiểu rõ thêm về tác động của những hành vi khiếm nhã. Dưới đây là ví dụ về những gì có thể xảy ra.

1) Giảm tính sáng tạo – Trong một thí nghiệm được tiến hành bởi Amir Erez, giáo sư Trường Đại học Florida (Hoa Kỳ) thì những người bị đối xử thô lỗ giảm 30% tính sáng tạo so với những người khác trong nghiên cứu.

2) Giảm hiệu suất và tinh thần đồng đội - Kết quả phỏng vấn và điều tra cho thấy ngay cả việc chứng kiến hành vi bất lịch sự cũng để lại hậu quả tiêu cực. Trong một thí nghiệm, những người chứng kiến hành vi thô lỗ ít giúp đỡ người khác hơn, ngay cả khi người cần giúp đỡ không có mối liên quan nào với kẻ đã xử sự thô lỗ.

3) Khách hàng quay lưng lại – Theo khảo sát 244 khách hàng, thì hành vi thiếu tôn trọng của nhân viên sẽ khiến cho người mua khó chịu và họ sẽ bỏ đi mà không mua hàng.

4) Tốn kém khi xử lý vụ việc – Theo một nghiên cứu của Accountemps được báo cáo trên tờ Fortune, các nhà quản lý và điều hành tại 1000 công ty đã phải dành 13% thời gian làm việc – tương đương với 7 tuần mỗi năm – cho việc hòa giải nhân viên và giải quyết hậu quả của hành vi không đúng mực nơi công sở.

BACSI.com (Theo ANTĐ)