Nhiều người trong chúng ta từng có trải nghiệm gây bực bội khi đang nói chuyện với một ai đó và họ phải trả lời một cuộc điện thoại hoặc gửi một tin nhắn. Và bạn có thể cảm thấy chán nản như thể bạn đang cạnh tranh với cái điện thoại để có được sự chú ý của một người nào đó…và thất bại. Nghiên cứu mới cho thấy, một cái điện thoại di động thậm chí không cần đổ chuông cũng phá hoại buổi trò chuyện của bạn.

Giả sử bạn đang ngồi uống café với một người bạn và anh ấy đặt điện thoại di động của mình lên bàn. Cái điện thoại chỉ cần nằm ở đấy – thậm chí nếu nó không bao giờ đổ chuông – cũng khiến bạn cảm thấy ít gần gũi và kết nối với bạn của bạn, theo một nghiên cứu gần đây của các nhà tâm lý Andrew Przybylski và Netta Weinstein. Nó cũng khiến bạn đánh giá chất lượng của mối quan hệ của hai bạn kém hơn. Không ngạc nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy sự hiện diện của một cái điện thoại di động có những ảnh hưởng tiêu cực nhất khi con người đang nói về những vấn đề cá nhân, ý nghĩa.

Tại sao sự hiện diện đơn thuần của một cái điện thoại di động lại có những ảnh hưởng đó? Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng nhìn thấy điện thoại di động dẫn chúng ta đến suy nghĩ về mạng lưới bạn bè rộng lớn hơn, điều đó hướng sự chú ý của chúng ta ra khỏi cuộc trò chuyện mặt đối mặt mà chúng ta có tại thời điểm đó. Nhìn thấy điện thoại di động đang nằm trên bàn cũng có thể nhắc chúng ta rằng chúng ta có thể đánh mất sự chú ý của đối tác của chúng ta vào bất kỳ lúc nào.

Phát hiện này không có ý nói rằng công nghệ là xấu đối với những mối quan hệ. Nó khuyên chúng ta có thể cải thiện những mối quan hệ của mình bằng cách sử dụng đồ công nghệ một cách có ý thức hơn. Nếu bạn đang đợi một cuộc điện thoại hoặc tin nhắn quan trọng trong suốt một buổi trò chuyện mặt đối mặt thì hãy để người kia biết để làm giảm thiểu sự xâm phạm khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn. Mặt khác, quyết định ưu tiên cuộc trò chuyện của bạn trước và để điện thoại của bạn ra khỏi tầm nhìn của bạn, thậm chí nếu nó không ra khỏi tâm trí bạn.


Nguồn
Lose the Cell Phone Already
The mere presence of mobile devices hurts conversations.
Published on October 4, 2013 by Kory Floyd, Ph.D. in Affectionado

PsychologyToday