Tham khảo
The Most Powerful Law of Seduction
The most potent law of seduction is...
Published on January 5, 2011 by Scott Barry Kaufman, Ph.D. in Beautiful Minds


Con người thích những người thích họ. Đây là 1 trong những phát hiện được nhân rộng nhất trong tâm lý học xã hội. Nhưng con người cũng thích những người có thể thích họ. Đây là 1 trong những nguyên tắc nổi tiếng nhất của sự quyến rũ.

Khi nhận được những dấu hiệu rõ ràng của sự ưa thích từ người khác, người đó cảm thấy hài lòng trong giây lát, nhanh chóng thích nghi và câu chuyện kết thúc. Nhưng khi sự ưa thích là không chắc chắn, người đó có thể liên tục tìm kiếm 1 lời giải thích. Cuối cùng, anh ta diễn giải những suy nghĩ đó như là 1 dấu hiệu của sự ưa thích (liking) và nghĩ rằng, "Tôi phải thực sự thích người này nếu tôi không thể dừng suy nghĩ về cô ấy!" (Whitchurch, Wilson, & Gilbert, in press). Mỗi cánh hoa hồng được bóc ra trong khi nói, "Anh ấy yêu tôi, anh ấy không yêu tôi..." là 1 bước đến gần hơn với sự thu hút. 

Nhưng đâu là ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với sự quyến rũ: nguyên tắc có qua có lại nổi tiếng trong tâm lý học xã hội (con người thích những người thích họ) hoặc nguyên tắc không chắc chắn trong văn học về sự quyến rũ (con người thích những người có thể thích họ)?

Erin Whitchurch và các cộng sự của bà đã tiến hành 1 nghiên cứu trên 47 nữ sinh viên chưa tốt nghiệp để tìm hiểu. Mỗi sinh viên được nói rằng có nhiều nam sinh đã xem profile Facebook của cô ấy và đã đánh giá anh ấy muốn làm quen cô nhiều như thế nào. 

1 nhóm được cho biết họ sẽ gặp 4 người đàn ông đã đánh giá họ cao nhất (tình trạng "được ưa thích nhất"). Nhóm phụ nữ khác được cho biết họ sẽ gặp 4 người đàn ông đã đánh giá họ trung bình (tình trạng "được ưa thích trung bình"). Cuối cùng, nhóm phụ nữ khác (tình trạng "không chắc chắn") được cho biết không biết những anh chàng đó thích cô nhiều như thế nào. Sau đó các cô xem 4 profile Facebook ảo của những nam sinh lôi cuốn. Sau khi xem xong các profile, họ báo cáo về tâm trạng của họ và đánh giá nhiều khía cạnh của sự thu hút của họ đối với các nam sinh. Sau đó những người tham gia đánh giá tâm trạng của họ lại lần nữa và cũng báo cáo về mức độ những suy nghĩ về những người đàn ông đã 'xuất hiện trong đầu họ' trong suốt 15 phút trước. 
 
Họ phát hiện thấy bằng chứng cho nguyên tắc có qua có lại: các phụ nữ thích những người đàn ông nhiều hơn khi họ được làm cho tin rằng những người đàn ông đó thích họ rất nhiều so với khi họ nghĩ rằng những người đàn ông thích họ ở mức trung bình.

Tuy nhiên, những phụ nữ ở trong tình trạng không chắc chắn đã bị thu hút nhiều nhất trước những người đàn ông. Phụ nữ cũng báo cáo rằng họ suy nghĩ về những người đàn ông đó nhiều nhất trong điều kiện của sự không chắc chắn, và có bằng chứng thực nghiệm cho thấy ảnh hưởng của sự không chắc chắn lên sự thu hút được giải thích bởi tần số xuất hiện của những suy nghĩ của họ. Nói cách khác, không phải tự thân sự không chắc chắn gây ra sự quyến rũ mà là những suy nghĩ do sự không chắc chắn sinh ra.

Thật thú vị, những phụ nữ trong tình trạng được ưa thích nhất có tâm trạng tích cực hơn những phụ nữ được ưa thích trung bình, nhưng phụ nữ trong tình trạng không chắc chắn có tâm trạng không khác biệt so với phụ nữ trong tình trạng được ưa thích nhất. Phụ nữ có tâm trạng tích cực trong tình trạng không chắc chắn vì họ không biết chắc chắn những anh chàng đó thích mình!

Nghiên cứu này là quan trọng vì nó là nghiên cứu đầu tiên kiểm soát những mức độ khác nhau của sự không chắc chắn. Dường như trở nên "không sẵn sàng" (unavailable) thì không thu hút, quyến rũ được người khác so với trở nên bí ẩn. Theo các nhà nghiên cứu, 

"Những người tạo ra sự không chắc chắn về việc họ thích 1 ai đó nhiều như thế nào có thể làm gia tăng sự ưa thích của người khác đối với họ." 

Tất nhiên nghiên cứu này cũng có những hạn chế. Nghiên cứu này chỉ được thực hiện trên phụ nữ. Thật thú vị nếu biết những người đàn ông liệu cũng bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn hay không. Và nghiên cứu này chỉ đo lường sự thu hút ban đầu. Một khi phụ nữ biết về những người đàn ông bí ẩn tốt hơn, sự quyến rũ có thể mất đi. Nhưng các nhà nghiên cứu chỉ ra, nghiên cứu này vẫn có ý nghĩa thực tế. Nhiều người gặp gỡ những bạn tình tiềm năng qua mạng và nhận được nhiều thông tin như những phụ nữ trong nghiên cứu này.

Khi nói đến sự quyến rũ, dường như 1 trong những ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là sự quyến rũ của điều chưa biết. 


Tham khảo

Whitchurch, E.R., Wilson, T.D., & Gilbert, D.T. (in press). "He loves me, he loves me not...": Uncertainty can increase romantic attraction. Psychological Science.


Nguồn: PsychologyToday