Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời giờ có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mĩm cười : "sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm". Oâng ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ bốn lít và một túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Oâng lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. "cái lọ có đầy chưa?" - ông hỏi.


"Đầy rồi" - mọi người đáp. "thật không ?" - ông lấy từ gầm bàn ra một cái túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Oâng nhoẻn miệng cười và hỏi: "cái lọ đầy chưa?"

Lần nầy thì dường như mọi người bắt kịp ông. Ai đó trả lời : "chắc là chưa".
"Tốt!". Oâng nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa ông hỏi : "cái lọ đầy chưa?".


"Chưa" - mọi người nhao nhao. "tốt" – ông lập lại và quơ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Oâng ngước nhìn mọi người và hỏi : "minh họa nầy nói lên điều gì ?".

Một nhà kinh doanh nhanh nhẹn đáp : "vấn đề là dù cho kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!".

"Không phải - ông đáp : đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là: nếu bạn không đăït những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được".

Cái gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn? Có thể là những dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn bạn, sức khoẻ của bạn … nhưng nhớ đặt những hòn đá cuội đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa?

Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện nầy, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của chính mình bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.

Theo TS
Bacsi.com