Mời tất cả các bạn tham gia buổi đào tạo kỹ năng : NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHÁC PHÁI
Địa điểm: 902 nhà C, đại học Hà Nội, km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thời gian: 16h30, thứ 2, 29/03/2010.
Vào cửa tự do.
Hi vọng buổi đào tạo sẽ là cơ hội để tất cả mọi người có thể học hỏi, giao lưu và thành công trong lĩnh vực chinh phục người khác phái trong cuộc sống.