Mưa rơi chút xíu cuối mùa...
Đôi ta áo trắng đội mưa tan trường
Mưa nghìn "sợi nhớ sợi thương"
Trong veo! đôi mắt ngó đường ngây thơ
Mai sau một chút tình cờ
Bâng khuâng chợt nhớ cơn mưa thuở nào...