Rồi một ngày ve rộn bài ca
Hoa phượng nở trên con đường đến lớp
Và bất chợt chiếc lá vàng nhẹ rớt
Nơi ghế đá, hàng cây
Tà áo trắng trên phố như mây
Khẽ bước về cùng một trời hoa nắng
Để môt khoảng trống sân trường yên lặng
Lớp học chia xa!

Thời học sinh rồi cũng sẽ đi wa!
Để lưu luyến những j thân thương nhất
Để một mai trên đường đời tấp nập
Bạn cũ nhận ra nhau
Mùa phượng về rồi lại những mùa sau
Năm tháng trôi wa mang theo thời cắp sách
Cơn mưa hè nhẹ rơi tí tách
Tạm biệt những vần thơ!