LÀM LẼ

Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!
Năm thì mười họa chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không ...
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn, mướn không công
Thân này ví biết dường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong .


Hồ Xuân Hương