Hỏi nhỏ

Tôi hỏi bạn, bạn ơi còn thấy:
Mấy em nhỏ "rồng rắn lên mây"
Quàng khăn đỏ, đẩy xe phụ bác
Hát đồng dao, quét lá sân trường?

Tôi thấy: giờ đây khắp phố phường
Em nhỏ tập bắn, chém thê lương
Cãi thầy, đánh bạn như vô học
Giận đó, nhưng rồi cũng thấy...thương.

Thanh Huỳnh